Affärsidé
Swanberg´s Transport skall kunna erbjuda sina kunder ett stort utbud av transport- och logistiklösningar i nära samarbete med sina kunder.

vit.gif
Trafiksäkerhetspolicy
Vi har i dagarna antagit en trafiksäkerhetspolicy som Åkeriförbundet ligger bakom.
* Alltid använda säkerhetsbälte.
* Alltid hålla avståndet till framförvarande fordon.
* Respektera & följa hastighetsbestämmelserna.
* Respektera kör & vilotidsreglerna.
* Respekter gällande viktbestämmelser.
* Anpassa hastigheten efter trafiksituationen & väglaget.
* Säkra godset på ett lagligt sätt.
* Inte framföra något fordon trötta, alkoholpåverkade eller påverkade av droger.
* Inte ta trafikuppdrag som innebär att vi måste bryta mot vår policy & dess innebörd.
vit.gif
Kvalitetspolicy
Att alltid sträva efter att krav och förväntningar på oss uppfylls. Vara lyhörda och flexibla inför våra kunders önskemål. Att påverkan på naturen skall bli så liten som möjligt genom att använda drivmedel, oljor och däck av högsta miljöklass.
vit.gif
Miljöpolicy
Vi på Swanberg´s Transport AB ska i vår verksamhet arbeta för ett bärkraftigt samhälle genom att skydda och bidra till en god omsorg om den yttre miljön och ständigt effektivisera våra transport- och logistiksystem.

Styrningen av vår produktion ska utvecklas så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.
Samtliga medarbetare ska genom ökad kunskap och hög medvetenhet stimuleras att väga in miljöaspekterna i sina arbetsuppgifter.
Vi ska involvera våra underleverantörer i vår strävan att minska resursutnyttjandet.
Vi ska arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar av luft vatten och mark. Detta sker genom att använda drivmedel, oljor och däck av högsta miljöklass.
Vi ska bedriva miljöarbetet öppet och i nära dialog med kunder, myndigheter och andra intressenter.
Som ett minimum följa lagar, förordningar och föreskrifter.bild_forsta.jpg
  Budguiden
Som del av Budguidens nätverk kan du hit...
Läs mer» Välkommna tillbaka.
Vi hälsar gamla och nya kunder välkommen...
Läs mer»
| Curt Swanberg´s Transport AB | Hedersberg | 197 91 Bro | Tel: 08-582 40 509 |
| Fax: 08-582 40 167 | E-post: info@swanbergs-transport.se | Prod. av Eastpont |